top of page

B2B Satış ve Pazarlama Eğitimi

1 Gün

Yrd. Doç. Dr. Umut H. İNAN

Amaç:


Ülkemizde yakın zamana kadar deneme yanılma yolları ve ustadan çırağa aktarımla öğrenilen ve uygulanan bir satış ve pazarlama tekniğidir. Daha 10-15 yıl öncesine kadar B2B çalışan şirketlerde “Ticaret Bölümü” adı altında faaliyet gösteregelmiştir. Üstelik B2C'nin şatafat ve ihtişamı, günlük hayatta daha göz önünde bulunurluğu ve popülerliği ile de ihmal edilmiştir. 


Ne var ki gelişen pazar düzeni, globalleşen ekonomi ve tüm dünyayı klavyemizin emrine sunan internetin gücü ile tekrar bir yapılanmaya girmiş ve bu konuda ihtisas eğitimleri düzenlenmeye başlanmıştır. 


Bu eğitimin amacı satış ve pazarlama tanımlarından yola çıkarak daha iyi bir satışçı olmanın ve B2B pazarlama stratejilerinin gözden geçirilmesi ve yaşanmış deneyimler ışığında genel prensiplerin aktarılmasıdır.

Kimler Katılmalı?


B2B Satış ve Pazarlama ekip üyeleri, yöneticileri.

İçerik

 • Satış nedir?

 • Pazarlama nedir? 

 • B2B Pazarlama nasıl yapılır? 

 • İyi bir satışçı olunur mu doğulur mu? 

 • Pazarlamanın 4P'si, satışın 6C'si

 • İletişim temelleri, davranış şekilleri

 • İletişimi yönetmek

 • Müşteriyi anlamak

 • İş modelleri 

 • Kaleyi savunmak – mevcut müşterinin elde tutulmaması 

 • Fetih – yeni müşteri kazanmak 

 • E-Ticaret – Tehdit mi, fırsat mı? 

 • İşlerin takibi – B2B CRM nasıl olmalı?


© Copyright
bottom of page