top of page

LİDERLİK VE KOÇLUK TEKNİKLERİ

1 Gün

Eğitmen: Kerem ŞENOĞLU

KAZANIM :


Proaktif seçimlerle piyasanın değişen ihtiyaçlarının ötesine geçen, kriz dönemlerindeki tehditleri fırsata dönüştüren, “Öğrenen Organizasyon” yapısını kurumlara kazandırmak.

İÇERİK :

 • Yönetim ve liderlik rolleri

 • Lider – Yönetici farkı

 • Liderlik kuramları

 • Değişim yönetimi

 • Öğrenen organizasyon

 • Durumsal liderlik

 • Astın hazır olma düzeyi

 • Motivasyonel ihtiyaçlar

 • Delegasyon teknikleri

 • Koç’un rolleri

 • Koçlarda bulunması gereken yetkinlikler

 • Koçluk modelleri

 • Grup çalışmaları ve workshoplar

© Copyright
bottom of page