top of page

Müşteri İlişkileri: Bir Aşk Hikayesi

1 Gün

Güven BAKIRTAŞ

  • Değişen pazarlama, dönüşen müşteri

  • Müşteri odaklılığın mikro uygulamaları

  • Nöro Pazarlamanın nimetleri

  • Müşteriyi anlamak: Müşteri istek ve ihtiyaçları, kişilik tipleri

  • Müşteriye yaklaşım: Temas nasıl sağlanır, nasıl güven oluşturabiliriz?

  • Müşteri ile yüz yüze, telefonda ve yazılı iletişim yöntemleri

  • Çatışmalar neden ve nasıl oluşur?

  • Çatışma çözüm teknikleri   

  • Sadık müşteri yaratmak

© Copyright
bottom of page