top of page

MARKETING PROBLEM SOLVING IN REAL WORLD

1 Gün

Eğitmen: Necdet UYGURER

Gerçeklerin Dünyasında Pazarlama Problemlerini Çözme Yöntem ve Teknikleri

“Hastalığın, Düşmanlığın, Ateşin ve Borcun Küçüğü Yoktur”

                                                                        Hint Atasözü

 

Eğitimin Amacı

Pazarlama problemlerinin “küçüğü” yoktur. Her pazarlama problemi stratejik ve çoğu kez şirket için yaşamsal öneme sahiptir.

Ancak, “pazarlama problemleri nasıl çözülür” konusunda bir tek kitap, bir tek makale veya herhangi bir eğitim bulmak mümkün değildir zira, küçükte olsa problemi anlamak, tanımlamak, çözümü üzerinde çalışmak için;

 • Kullanılabilir pazarlama tekniklerine %110 hakimiyet

 • Şirket veya işletme yönetme görgüsü ve deneyimi

 • Gerçek problemleri çözerken edinilen pratik yaklaşım ve yöntemler gerekir.

Çalışmamız, interaktif, katılımcıların sorunlarına odaklı, yazarak, çizerek, birlikte düşünerek yapılan ciddi bir eğitim çalışmasıdır, bir Power Point sunumu değildir.

Çalışmamız;

 • Pazarlama yönetici ve uzmanları

 • Pazarlamaya önem veren üst düzey yöneticiler

 • Pazarlama etkinliklerini doğrudan yöneten iş sahibi, girişimci ve aile şirketi yöneticileri,

 • Pazarlama sorumluluklarını sistematik bir şekilde çözmek için yol ve yöntem arayan yönetici ve iş sahipleri

 • Pazar araştırma, pazar geliştirme, pazarlama planlama ve pazarlama operasyon yönetici ve uzmanları ve

 • Pazarlama perspektiflerini genişletmek, derinleştirme isteyen satış yönetici ve profesyonelleri için özel olarak hazırlanmış bulunmaktadır.

 

Katılımcılarımıza En Sık Karşılaşılan Pazarlama Problemlerini Çözecek Bilgi Ve Becerilerle Donatma Vaat Ve Taahhüdünü Vermekteyiz.

İçerik

1 PAZARLAMA PROBLEM ÇÖZÜMÜ İÇİN “ŞART”  PAZARLAMA KAVRAM VE TEKNİKLERİ

 • Pazarlamanın “kitabi” olmayan gerçek kimliği (4P filan değil)

 • Ürün portföyü, genişlik ve derinliği

 • Örnekler

 • Karlılık, ürün dinamiği ile ilişkisi

 • Sayısal örnek

 • Promosyon incelikleri

 • Örnekler

 • Her zaman stratejik olan kanal

 • Çarpıcı örnekler, 2 Türkiye örnek olayı

 • Pazar hedefleme tekniği

 • Sayısal örnek

 • Konumlandırma tekniği

 • Farklı dış ve iç örnekler

 • En kritik pazarlama kavramlarını bir araya toplama yöntemi

 • Bir entegre örnek

2 PAZARLAMA PROBLEM ÇÖZÜMÜ İÇİN ŞART ŞİRKET YÖNETİM KAVRAM VE TEKNİKLERİ

 • Şirketin ve pazarlama etkinliklerinin büyüklük ve karmaşıklığı için pratik ölçme yöntemi,

 • Şirket pazarlama stratejisini (varsa) anlama yöntemi

 • Kurumsallaşma boyutu (varsa) ve etkileri

 • Marka boyutu (varsa) ve etkileri

 • Fiyat ve karlılık boyutunu anlamak için farklı teknikler

 • Bütçe boyutu

 • Problemle ilgili psikolojileri anlama yöntemi

 • Problem çözümünün yönetsel yönlerini bir araya toplama tekniği

 • Bir entegre örnek

3 JENERİK PAZARLAMA PROBLEMLERİ ÇÖZÜMÜ İÇİN DÜŞÜNME FORMATLARI

 • Format veya çözüm mekanizmasının kurulması

 • Problemin tanımlanması

 • Problemin sayısal özellik ve değerlerinin yerleştirilmesi

 • Çözüm mekanizmasının işletilmesi

 • Pazarlama problem çözümü örnekleri

Yaşanmış 4 farklı pazarlama problemi çözüm örnekleri

 

4  ÇOK BOYUTLU PAZARLAMA PROBLEMLERİNİ TANIMA VE ÇÖZÜM FORMATLARI

 • Şirket yönetiminden kaynaklanan pazarlama problemleri

 • Şirket organizasyon yapısından kaynaklanan pazarlama problemleri

 • Piyasa – piyasalardan kaynaklanan pazarlama problemleri

 • Üründen kaynaklanan pazarlama problemleri

 • Makroekonomik konjektürden kaynaklanan pazarlama problemleri

 • Yurt dışında Türk kültüründen kaynaklanan pazarlama problemleri

 • Türkiyede yabancı sermayeli şirket anlayışından kaynaklanan pazarlama problemleri

 • Çok ya da karma nedenlerden kaynaklanan pazarlama problemleri

 • Problem çözüm mekanizmasının kurulması

 • Problem çözüm mekanizmasının işletilmesi

 • Basit düzeyde örnekler

 • İleri düzeyde entegre örnek

 • Tartışma, öneriler

                                                                 *** 

 

Eğitmenimiz yaklaşık 39 yıldan bu yana satış/satın alma/pazarlama/yönetim konuları içinde bulunmaktadır. İlk satış deneyimini 1972 yılında stajyer olarak ABD de yaşamış, 1980 lerde holding pazarlama müdür yardımcılığı yapmış ve 1987 yılından bu yana yönetim danışmanı olarak satış, pazarlama ve satın alma etkinlikleri içinde bulunmuştur.

Türk şirketlerine ek olarak Amerikan, İngiliz, Alman, İskandinav, Japon ve Hint şirketlerinin rekabetçi ve stratejik iş geliştirme süreçlerinde aktif olarak bulunmuştur.

Halen pazarlama danışmanlığı, satış danışmanlığı, satın alma danışmanlığı, satın alma ve satış eğitmenliği, satış koçluğu, yönetici koçluğu, satış yöneticilerine koçluk hizmetlerine devam etmektedir. Kendisinden koçluk hizmeti alan Türk ve yabancı yöneticiler 50 yaş grubu üstünde bulunmaktadırlar.

 İleri uzman düzeyinde, yaşam ve profesyonel koçluk diplomalarına sahip olan sertifikalı bir koçluk eğitmenidir ve aynı zamanda usta uygulamacı ve sertifikalı eğitmen düzeylerinde NLP diplomalarına da sahip bulunmaktadır. Koçluk eğitimleri almaya 1994 yılında ABD, Ohio da başlamıştır.

(  Certified Premium Advanced Master Trainer Coach dahil 9 farklı koçluk ve Certified Advanced Master NLP Trainer dahil 6 farklı NLP diploması )

Koçlukta uzmanlaştığı alanlar yönetici, iş ve satış koçlukları ( executive coaching, business coaching, sales coaching ) olup, satış dahil bazı koçluk eğitim ve hizmetlerini İngilizce vermektedir.

© Copyright
bottom of page