top of page

Satışta Kota ve Prim Sistemleri

1 Gün

Eğitimin Amacı;


Kurumlarda motivasyon – adalet – kazanç ilişkisi en meşakkatli konuların başında gelir. Çalışanların maddi ve manevi olarak tatmin edilmesi, kurum kültürüne katkısı ve kurum sadakati başta olmak üzere tüm kurumsal değerlerin temelini oluşturur. Motivasyonun sürekliliği için maddi ödüllendirme mekanizmaları yani prim sistemleri oldukça etkili bir o kadar da hassas bir konudur. 


Bu eğitimde kurumunuza özgü bir prim sistemi oluştururken dikkat etmeniz gereken tüm bilgileri almanızın yanı sıra prim dışı motivasyonu nasıl sağlayacağınıza dair bilimsel tekniklere hakim olacaksınız.

Katılımcı Profili;


 

• Satışta pratik kota ve prim sistemlerini öğrenmek, incelemek isteyenler,

• Kota belirlemek ve prim sistemi kurmak isteyenler,

• Mevcut kota – prim sistemlerini değerlendirmek isteyenler,

İçerik:

 • Beklentiler ve Ödüller

 • Ödüllendirmenin Hikayesi

 • Profesyonel Hayatta Tatmin Duygusu

 • Ödüllendirmenin Motivasyonel Etkisi

 • 360 + 5 Derece Ödüllendirme

 • Motivasyonun Gerçek Mühendisliği

 • İnsanların 6 Merkezi İhtiyacı ve Güdüleme Yöntemleri

 • Kişilik Tiplerine Göre Güdüleme

 • İşyeri Rollerine Göre Motivasyon

 • Ajzen’in Tutum Değiştirme Modeli

 • Üçlü Zihin ve Güdüleme İlişkisi

 • Meta Programlar ve Motivasyon Frekansları

 • Koçluk Temelli Takdir ve Geliştirme

 • Kurum Yapısı ve Prim Sistemi İlişkilendirme

 • KPI, Standart ve Normlar Oluşturmanın Sihri

 • Prim Sisteminde İskelet Oluşturma

 • Prim Sistemi Öncesi Analiz

 • Prim Sistemi Tasarlama ve Standartları Belirleme

 • Prim Sistemi Uygulama Esasları

 • Prim Sistemi Türleri ve Sektörel Örnekleri


KAYIT

© Copyright
bottom of page