top of page

SATIŞ MÜDÜRÜNÜZ GİTTİ VEYA GİDİYOR!

1 Gün

Eğitmen: Necdet UYGURER

SATIŞTA ANİ YÖNETİCİ VE YÖNETİCİ PEŞİNDEN EKİPTEN KOPMALARDA ACİL ÖNLEMLER, KÖK NEDENLER, KALICI ÇÖZÜMLER

Bir şirkette genel müdürden sonra en önemli kişi olan satış müdürü genelde “küüüt” diye gitmez. Gidiş ani olabilir fakat nedenleri % 99 ani değildir.

Satış müdürünün gitmeye “niyetli” olup, henüz gitmemesi gitmesinden de kötüdür. Satış müdürünün gidişi patronlar kabul etmek istemese de kısa, orta ve uzun dönemde, çok yönde çok zarar verir. Yönetimde asap, satış kadrosunda moral bozar.

Bu konu Türkiye piyasalarında her boyuttaki şirketlerde sürekli rastlanan bir konudur.

Çalışmamız satış müdürleri kısa süre önce gitmiş ya da gitme sürecine girmiş olan şirketlerin, şirket sahibi, genel müdür gibi yöneticileri ve bir şirkette satış müdürü olarak işe başlayacak olan satışçılar için özel olarak tasarlanmıştır.

Eğitmenimizin yaşadığı 2017, 2018, 2019 Türkiye örneklerinin kullanıldığı, pratik, gerçekçi, çözüm odaklı bir çalışma olacaktır, bir Power Point sunumu değildir. Genel yönetim ve satış konularına girilmeyecek, “satış yönetimi idaresi” odaklı olacaktır.

İçerik

 • BİRİNCİ KISIM

 • GİTTİ GİDİYORUN İLK VAHİM SONUÇLARI VE ACİL YAPILMASI GEREKENLER

Aşağıda sıralanan her konu için, önce güncel çarpıcı örnekler sonra acil yapılması gereken en az 7 somut iş, somut örneklerle sunulacaktır.

 • 1

 • Satış müdürü 1 numaralı rakibe geçerse?

 • 2

 • Satış müdürü rakip şirket/iş yeri açarsa?

 • 3

 • Satış müdürü ayrıldıktan sonra şirketle aynı bayilik alırsa?

 • 4

 • Satış müdürü şirketin temsilcilik veya bayiliklerini şirketin elinden alırsa?

 • 5

 • Satış müdürünün bayi/rakip ve benzeri ile örtülü iş ortaklığı ortaya çıkarsa?

 • 6

 • Satış müdürü ekipten birilerini de götürürse?

 • 7

 • Satış müdürü “götürmüşse”!

 • 8

 • Satış müdürü hariçten iç/dış piyasaları, rakipleri karıştırmaya başlamışsa?

 • 9

 • Satış müdürü şirketi mahalle karakolundan meclise kadar şikayet etmişse?

 • *

 • İKİNCİ KISIM

 • “KÖK” NEDENLER ve KALICI ÇÖZÜM YAKLAŞIM VE ÖNLEMLERİ

 • 1

 • Gidiş sinyalleri nelerdir?

 • Açık, son sinyaller

 • Kapalı, erken sinyaller

 • 2

 • Gidiş, geçiş sürecinde genelde neler olur, neler yapmalı?

 • Şirket içinde

 • Şirket dışında

 • 3

 • Satış müdürü kavramı nedir, nasıl etkin çalıştırılır?

 • Çok farklı 7 örnek

 • 4

 • Ani gidişlere karşı “şirket” veya “iş sahibi” düzeyinde alınacak önlemler nelerdir?

 • Sadece 7 satır

 • 5

 • Ani gidişlere karşı “satış yönetimi” düzeyinde alınacak önlemler nelerdir?

 • 6

 • Ani yönetici gidişlerinde “satışta profesyoneli”/satışta çalışanlar düzeyinde alınacak önlemler nelerdir?

 • 7

 • Ani gidişlerde diğer şirket bölümleri düzeyinde (fabrika, imalat, muhasebe….) alınacak yöntemler nelerdir?

 • *

 • ÜÇÜNCÜ KISIM,

 • ÜST YÖNETİM İÇİN SATIŞ YÖNETİMİ “ARKA PLANI”

 • Türkiye de satışçı tipleri ve yönetimleri

 • Türkiye de satış yöneticisi tipleri ve yönetimleri

 • Şirkette bulunması gerekli optimum satışçı hesabı

 • Satış organizasyonunda altın, sayısal kurallar

 • *

 • Kapanış

© Copyright
bottom of page