top of page

SATIŞ PAZARLAMA İÇİN ÇOK AMAÇLI PROFESYONEL FİNANS ANALİZ TEKNİKLERİ

1 Gün

Eğitmen: Necdet UYGURER

Eğitimin Amacı

 

Muhasebe/finans raporları, bir şirketin/işletmenin “kan analiz “raporlarıdır. Bakmayı bilen gözler için “makyajlanmaları da “söz konusu değildir.

 

Kurumsal şirketler ile bayilik, tedarikçilik, iş birliği ve satış sözleşmeleri yapmadan önce vergi dairesine verildikleri şekli ile muhasebe/finans raporları istenmesinin gerekçesi de bu gerçekçiliktir.

 

Finansal analiz, temel muhasebe nosyonu olduktan ve muhasebe raporlarının özünü anladıktan sonra çok kolay ve hızla yapılabilir bir iştir.

 

Bu nedenle eğitimimiz, hızla ve etkin finans analizi yapabilmek için bağlayıcı kararlar alan veya bu kararları önemli şekilde etkileyen ancak geniş veya derin bir muhasebe veya finans alt yapısı bulunmayan profesyoneller için tasarlanmıştır.

Eğitimimiz, gerçek Türkiye örnekleri kullanılarak, bütünü ile interaktif bir ortamda yapılacaktır. Eğitimimiz bir Power Point sunumu değildir.

Temel Muhasebe ve Finans Raporları

 

 • Bilanço, bilanço mantığı

 • Sade bir bilanço örneği

 • Kar – zarar ( yada gelir gider ) tablosu ve mantığı

 • Sade bir kar zarar tablosu örneği

 • Bilanço ve kaz zarar tablosunun pratikte kullanımları

 • Bütçe, kar zarar, bilanço ve mizan arasındaki çok önemli yönetimsel ilişkiler

 • Nakit akım tablosu ve önemi

 • Alacak ve tahsilat yönetiminin şirket finans yapısı ile bağları ve etkileri

 

Temel Finans Analiz,

 

 • Finans ( mali ) analiz kavramı, mali analiz aracı olarak oranlar ( rasyolar )

 • Sade sayısal rasyo  örnekleri

 • Türk iş hayatından pratik ve etkileyici örnekler

© Copyright
bottom of page