top of page

AVUKATLAR HUKUKÇULAR İÇİN PRATİK MALİ TABLO OKUMA VE ANALİZ TEKNİKLERİ

1 Gün

Eğitmen: Necdet UYGURER

Eğitimim Amacı

 

Hukuk eğitimi almış profesyoneller ve avukatlar, çoğu kez ticaret şirketlerinin hukuk müşavirliği, yönetim kurulu üyeliklerini yapmakta, iç denetim ve dava konusu olabilecek pek çok konuda da fikir üretmek durumunda bulunmaktadırlar.

 

Eğitimimiz hukuk eğitimi almış, avukatlık yapan, şirketler ve iş hayatının içinde bulunan tüm hukukçulara, kısaca muhasebe mantığını, temel muhasebe raporlarının oluşmasını, okunmasını ve pratik “ mali analiz “ yapılmasını kısa uygulamalar ve örneklerle sunmak amacıyla tasarlanmıştır.

 

Muhasebe/finans raporları,  bir şirketin/işletmenin “ kan analiz “ raporlarıdır. Bakmayı bilen gözler için “ makyajlanmaları da “ söz konusu değildir.

 

Mali analiz ise, temel muhasebe nosyonu olduktan ve muhasebe raporlarının özünü anladıktan sonra çok kolay ve hızla yapılabilir bir iştir.

 

Bu nedenle eğitimimiz,  iş hayatında muhasebe ve finans etkinlikleri ile ilgili doğru görüşler üretmek isteyen, görüşleri şirketlerin geleceğini etkileyen ancak geniş veya derin bir muhasebe veya finans alt yapısı bulunmayan hukukçular  için tasarlanmıştır.

Eğitimin özel odak noktası hukukçu gözü ile pratikte bir şirketin likidite, borç, alacak, sermaye, nakit ve risk yönetimi, yatırım yapma gücü, mali yapı ve yönetim etkinliği konularında fikir üretmek isteyen hukukçuları  gerekli pratik bilgi ve tekniklerle donatmak ve pratikte mali analiz yapabilir duruma getirmek için tasarlanmıştır.

 

Eğitimimiz ;

 

 • Şirket yönetim kurullarında bulunan hukukçular

 • Şirket denetim sorumlulukları olan hukukçular

 • Şirket avukatları

 • Ticaret hukuku ile ilgili  danışman hukukçu ve avukatlar

 • Ticaret hukuku ile ilgilenen hukuk fakültesi öğretim görevlileri

 • Şirket mali analizi gerektiren şirket birleşmesi, hisse alımı, uluslararası ortaklık ve benzeri konulardaki danışman hukukçular için tasarlanmıştır.

 

Eğitimimiz, gerçek Türkiye örnekleri kullanılarak, bütünü ile interaktif bir ortamda yapılacaktır.

 

Eğitimimiz bir Power Point sunumu değildir. 

Finans Analizin Arka Planı ; Muhasebe

 

 • Muhasebe nedir ? Açık ve pratik tanım

 • Muhasebe mantığı nedir ? Açık örnekler

 • Temel muhasebe kavramları ;

       Kayıt, çift kayıt sistemi, T hesabı, hesap kavramı ve hesap adları, hesap planı

 • Kısa sayısal bir uygulama örneği

 • “ Mizan “ kavramı

 • Bir gerçek mizan örneği ile bir ticaret şirketinde mali inceleme, hukuki uzlaşmazlık konusu olabilecek hesapların gerçek örneklerle incelenmesi

 

Temel Muhasebe ve Finans Raporları

 

 • Bilanço, bilanço mantığı

 • Sade bir bilanço örneği

 • Kar – zarar ( yada gelir gider ) tablosu ve mantığı

 • Sade bir kar zarar tablosu örneği

 • Bilanço ve kaz zarar tablosunun pratikte kullanımları

 • Bütçe, kar zarar, bilanço ve mizan arasındaki çok önemli yönetimsel ilişkiler

 • Nakit akım tablosu ve önemi

 • Fon akış tablosu ve önemi

 

Temel Finans Analiz,

 

 • Finans ( mali ) analiz kavramı, mali analiz aracı olarak oranlar ( rasyolar )

 • Bir şirketin likiditesi ile ilgili oranlar

 • Bir şirketin alacakları  ile ilgili oranlar

 • Bir şirketin borçluluk durumu ile ilgili oranlar

 • Bir şirketin satış performansı ile ilgili oranlar

 • Bir şirketin karlılığı ile ilgili oranlar

 • Bir şirketin finans yönetimi ile ilgili oranlar

 • Bir şirketin borsa performansı ile ilgili oranlar

 

Yeni Türk Ticaret Kanunu Uygulamalarının Mali Analize etkileri

 

 • Örnekler

 • Tartışma

© Copyright
bottom of page