top of page

Dış Ticarette Eximbank İhracat Kredi Sigortası ve Yol Haritası

1 Gün

Eğitmen: Cenk ERBİL

İçerik:

 

T. Eximbank A.Ş. İhracat Kredi Sigortası:

 

• Türk EximBank A.Ş. ne amaçla kuruluştur, nasıl çalışır?

• Türk EximBank A.Ş.’nin İhracat Kredi Sigortasının kapsam alanı nelerdir? Hangi durumlarda sevkiyatlar sigorta kapsamı dışında kalır?

• Ülkemizde bu alanda faaliyet gösteren diğer kuruluşlar hangileridir?

• Faktoring ile İhracat Kredi Sigortası programının karşılaştırılması

• Türk EximBank A.Ş.’nin ihracatçıya sağladığı hizmetler nelerdir? Faydalar nelerdir?

• Türk EximBank A.Ş. açısından riskin tanımı nedir?

• İhracat Kredi Sigortası dışında kalan ülkeler hangileridir?

• İhracat Kredi Sigortası yapılması ne kazandır, yaptırmamak ne kaybettirir?

 

 

İhracat yapan kuruluşların sorumlulukları:

• İhracat Kredi Sigortasında süreç nasıl başlıyor, nasıl devam ediyor?

• İhracat yapan kuruluşların ödevleri nelerdir?

• Poliçenin tanzimi

• Alıcı limit onay formunun hazırlanması, onaylanması ve kullanımı

• Sevkiyat bildirim formlarının hazırlanması, (yapılan yanlışlıklar ve bunların revizyonu)

• Primlerin hesaplanması ve ödenmesi

• Tazminat işlemlerinin başlatılması, sürdürülmesi ve takibi

• İhracat yapan kuruluşlar tahsilat risklerini azaltmak için neler yapmalıdır?

 

Yaşanmış gerçek olaylardan bazı örnekler

© Copyright
bottom of page