top of page

SIRKET VE ISLETME YONETIMININ GERCEK VE GIZLI DUZENI “ MIZAN “ VE MIZAN ODAKLI GERCEKCI YONETIM

1 Gün

Eğitmen: Necdet UYGURER

Eğitimin amaci

 

Arapça da “denge“anlamına gelen “mizan“ bir şirketin röntgen veya MR çekimidir. Röntgen veya MR “yalan söylemez “. Üzerinde “oynanırsa da“ya belli olur ya da ikinci çekimde gerçek ortaya çikar.

 

Mizan “muhasebe hesap planı “denilen, tek düze ancak şirketin amaçlarına göre şekillenebilen bir düzende oluşur.

 

Türk tipi şirkette yönetimin tasarladığı organizasyon ile muhasebe organizasyonu çoğu kez örtüşmez ve yönetim – organizasyon yapısı resmi kayıt düzeninden kopuk kalır.

 

Bu nedenledir ki;

 

 • Çok büyük ve senelerin şirketlerinde muhasebe kaçak ve usulsüzlüklerine sik rastlanir

 • Milyon Dolar verilen, ERM sistemleri muhasebeden ve denetimden kopuk kalir

 • Şirketin belleği olan veri bankalarının düzeni ile “muhasebe düzeni“kopuk kalir

 • Yüz binlerce veya milyon Dolarlık bilgisayar sistemleri dururken excel ile el ile, ayak ile muhasebe kaynakli olmayan raporlar hazırlanır

 

Oysa muhasebe hesap planı esnekliklerini bilen, kendi şirketinin muhasebe hesap planına hakim ve “mizan okur yazarlığı “olan bir yönetici, şirketini dilediği gibi sorunsuz yönetebilir, şirket organizasyonu ile muhasebe hesap organizasyonunu tam çakıştırabilir, neredeyse % 100 muhasebe kontrolü sağlayabilir, karina kar katarken, milyonlarca lira da tasarruf ve kazanç sağlar.  

 

Eğitim özünde bu farkındalık ve anlayışı kazandırmak için tasarlanmıştır.

 

Eğitiminde yönetim için en gerekli olan muhasebe raporları arasında bulunan “ kar zarar “  ve “ bilançonun“ kaynağı olan “ Mizan’ın “  yönetici tarafından nasıl okunacağı, mizan bazında takip, kontrol ve kararların nasıl alınabileceğini gerçek mizan örnekleri kullanarak gösterilecektir.

 

Eğitimde, muhasebe kayıtları, kayıt kontrol ilkeleri, en sik karşılaşılan yanlışlar, şirket yönetimi için “kritik “kararların muhasebe temelindeki kökenleri, yönetsel yorumları bütünü ile gerçek örnekler yardımı ile tartışılacaktır.

 

Eğitim muhasebe kökenli olmayan yöneticilere yönelik olduğu için, muhasebe kayit esaslari, muhasebe hesap plani kavrami ile mizan, kar zarar ve bilanço tablolarının oluşumu, eğitimin başlangicinda, sade sayisal örneklerin yardimi ile kisaca ve uygulamali olarak çalışılacaktır.

 

Eğitimin sonunda, çalişmanin bütün bir tekrari gerçek bir mizanin satir satir değerlendirilmesi ile yaptırılacaktır.

Temel Muhasebe Bölümü     

 

 • Muhasebenin temeli, denge ve kayıt

Yaşam örnekleri

 • Çift kayıt sistemi nedir ?

 • Çift kayıt sistemi nasıl çalışır ?

Değişik sayısal örnekler

 • T hesabı ne demektir ?

Sayısal örneklerle canlandırma

 • Hesap adı nedir ?

En sık kullanılan hesaplar, T hesap mantığına göre günlük hayat için pratik örnekler ve ip uçları

 

 • Hesaplar nasıl kesinleşir ?

 • Hesaplar nasıl bağlanır ?

 • Hesaplar nereye aktarılır ?

Yönetim için çok önemli bir kavram “ mizan “

 • Muhasebe hesap planı nedir ?

Muhasebe hesap planı kavramı, Türkiye uygulamaları, yöneticilere ÇOK önemli tavsiyeler

 

 • Mizan

Önemi, yöneticiler için “ mizan okuyabilme “ becerisi, farkı ve önemi

 

 

 • Bilanço nedir ?

Pratik örneklerle anlatım, önemi, yöneticiler için tavsiyeler

      -     Muhasebenin temel denklemi nedir ?

            Bu denklem günlük pratik iş hayatında nasıl kullanılabilir

 • Gelir gider tablosu nedir ?

 • Bütçe nedir ?

 

 • Mizan, bilanço, gelir gider tablosu ve bütçe arasındaki ilişkiler nelerdir  

 • Yöneticiler için önemli muhasebe evrakları

 • Muhasebe tutulurken dikkat edilmesi gerekli çok önemli konular

 • Muhasebe kontrolü, nedir ve nasıl yapılabilir ?

Yöneticiler için pratik ip uçları

 • Bilgisayar muhasebe hesap programları

Nedir ? Kolaylıkla nasıl öğrenilir ? Yöneticilere sağladıkları kolaylık ve avantajlar

  

Mizan Kullanım, Analiz ve Mizan Bazlı Yönetim Kararları Oluşturma Bölümü

 

 • Mizan rakamları ile karlılık ölçümü

 • Mizan hazırlama dönemleri

 • Mizan esaslı raporlar

 • Mizan ve şirket bilgileri mahremiyetini korunması için önlemler

 • Mizan ve muhasebe paket programları kullanımı

 •  

 • Muhasebe hesap planı kavramı, şirket muhasebe hesap planı

 • Muhasebe yönetmelik ve kılavuzları

 • Hesap yaratma kuralları ve prosedürü

 • Muhasebe ve yönetim nosyonu

 • Muhasebeci profili ve yönetim nosyonu

 •  

 • Mizanda hukuki sorun olabilecek konular

 • Mizan ve resmiyet

 • Çekler ve senetlerle ilgili az bilinen hukuki yükümlülükler

 • Mizanda vergi hukuku bakımından ilk kontrol edilecek hesaplar

 • Mizanda şirket yönetim tarzını belirleyen hesaplar

 •  

 • Mizan yardımı ile muhasebe usulsüzlüklerinin anlaşılması

 • Mizan hazırlarken hiç yapılmaması gerekenler

 • Mizan ve şirket içi yönetim düzeni

 • Mizan kontrol ve takip sorumluluğu uygulamaları

 • Örnek olaylar 

 •  

 • Örnek bir şirket mizanının katılımcılarla birlikte incelenmesi

 

Mizanın Şirket Organizasyonuna Uygun Tasarımı

 

 • Örnekler

 • Katılımcı isteklerine yönelik atölye çalışması

© Copyright
bottom of page