top of page

Uygulamalı İç Denetim Eğitimi

3 Gün

Eğitmen: Filiz YÜCESOY EREN – SMMM,CRMA,CICA,IA

Eğitimin Amacı
İç Denetçiler için Uluslararası Meslek Standartları çerçevesinde gerekli olan temel mesleki bilgilerin ele alınması ve uygulama örneği ile birlikte iç denetim sürecine ( başdan sona kadar )genel bir bakış açısı oluşturmak ve uygulamada kullanılabilecek bazı örneklere sahip olmak.
Eğitim Uluslararası Meslek Standartları çerçevesinde dünyadaki uygulamaları esas alınarak hazırlanmıştır.
Eğitim boyunca çalışma grupları oluşturularak katılımcıların örnek bir denetim vakası esas alınarak denetimin başından sonuna kadar pratik yapmaları sağlanacaktır.
Katılımcı Profili;​
 • İç Denetçiler ( 1-3 görevde bulunan İç Denetçiler )
 • İç Denetim Departmanı kurulması için atanmış İç Denetçi adayları,
 • İç Denetçi olmak isteyen adaylar
İçerik
I- İç Denetçi İçin Temel Mesleki Bilgiler
 • Mesleki Çerçeve- Uluslararası Mesleki Uygulama Standartları
 • COSO- İç kontrol unsurları nelerdir? - İç Denetçi için önemi nedir?
 • COSO- Risk Yönetim Çerçevesi Nedir? -İç Denetçi için önemi nedir?
 
II- İç Denetim Departmanı Kurulması
 • İç Denetçi Görev ve Sorumlulukları
 • İç Denetim Çalışma Yönergesi
 
III- İç Denetim Modeli
 • Risk Esaslı İç Denetim Planı Nedir Ve Nasıl Hazırlanır?
 • İç Denetim Programı Nedir Ve Nasıl Hazırlanır?
 • İç Kontrol Unsurları / Bileşenleri Ve Faktörleri
 • İç Denetim Süreci – Ön Analiz Teknikleri
 • Saha Çalışması Ve Planlanması
 • Çalışma Kağıtları Nasıl Kullanılmalıdır?
 • Denetim Kanıtları Ve Tipleri
 • Denetim Bulguları Ve Analizi
 • Denetim Raporlama Teknikleri
© Copyright
bottom of page