top of page

Yöneticiler İçin Finansal Tablo Okuma Yöntemleri

1 Gün

Finansal tablolar şirketlerin yönetiminde konuşulabilecek en uygun ortak dildir. Bu nedenle yönetici seviyesindeki tüm çalışanların finansal tabloları okuyup yorumlayabilmesi önem arz etmektedir. Bu eğitim, temel finansal tabloları (Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu ve Özsermaye Değişim Tablosu vb.) anlamak için ihtiyacınız olan bilgiyi sunmaktadır. 


Ayrıca, finansal oranlar ve analiz teknikleri hakkında derinlemesine bilgi edinecek, finansal tabloların stratejik kararlarla nasıl ilişkilendirilebileceğini, finansal tabloların dilini anlamayı, şirket performansını değerlendirmeyi, finansal riskleri tanımayı ve etkili kararlar almayı öğreneceksiniz.

Bölüm 1: Giriş

· Finansal Tabloların Önemi

· Eğitim Hedefleri ve Beklentileri


Bölüm 2: Temel Finansal Tablolar

· Bilanço (varlık, borç, özkaynak)

· Gelir Tablosu (gelirler, giderler, net kar)

· Nakit Akış Tablosu (nakit girişi, nakit çıkışı)

· Özsermaye Değişim Tablosu

· Diğer Finansal Tablolar


Bölüm 3: Finansal Oranlar ve Analiz

· Likidite Oranları

· Karlılık Oranları

· Kaldıraç Oranları

· Verimlilik Oranları


Bölüm 4: Finansal Tablo Okuma Teknikleri

· Finansal Tabloların Yorumlanması

· Önemli Finansal İşaretçilerin Tanınması

· Risk Faktörlerinin Belirlenmesi


Bölüm 5: Gerçek Hayat Uygulamaları ve Örnekler

· Bir Şirketin Finansal Tablolarını Okuma Pratiği

· Rakip Şirketlerin Karşılaştırmalı Analizi


Bölüm 6: Finansal Tabloların Stratejik Kararlarla İlişkisi

· Yatırım Kararları

· Kredi Verme Kararları

· Şirket Performansının İyileştirilmesi


Bölüm 7: Finansal Tabloları Destekleyici Diğer Raporlar

· Satış Raporları

· Fizibilite Raporları

· Faaliyet Raporları

· Diğer Raporlar

© Copyright
bottom of page