top of page

Zihin ve Para Algısı – Siz Parayı Yönetin!

1 Gün

Para insan hayatının hemen her yerinde, bazen az bazen çok, bir alan işgal etmektedir. Buna karşın insanların çoğu paranın gerçekte ne olduğunu, paranın insan zihnindeki karşılıklarının nedenlerini tam olarak anlamakta eksik kalmaktadırlar. Bu da paraya dair alınan kararlarda ve paranın hayatlarındaki yerini belirlemede hatalar yapmalarına neden olabilmektedir. 


Bu eğitimde; paranın gerçekte ne olduğu, insanlık tarihinin başından günümüze dek paranın geçirdiği evrimler, insan zihni ve para algılaması arasındaki psikolojik faktörler gibi birçok konu bilimsel açılardan ele alınacaktır. Bu sayede katılımcıların parayı daha iyi anlamaları için gereken bilgiler paylaşılacak ve parayı yönetebilmeleri için gereken teknik ve psikolojik altyapı oluşturulacaktır.

İçerik:

 • Paranın Teknik Tanımı ve Fonksiyonları

 • Para Türleri

 • Paranın Tarihsel Süreci

 • 12.Yüzyıl ve İlk Kredi Kartı

 • Farklı Kültürler ve Para

 • Para Yönetimi ve İnsan Psikoloji

 • Gelişime Açık Zihin Yapısı ve Para

 • Self Starting ve Para

 • Öz dürüstlük ve Para İlişkisi

 • Paranın Zihinsel İmgelemi

 • Para İmgelemindeki Aşırılıklar – Hatalı Para Algılamaları

 • Mutluluk ve Para İlişkisi

 • Mükemmeliyetçilik ve Para İlişkisi

 • Uzun Vadeli Düşünme Becerisi ve Para Yönetimi

 • Veriye Dayalı Düşünme ve Para

 • FOMO ve Parasal Kayıplar

 • Maaşlı Çalışmak ve Para Algısı

 • Para – Sınıf – Statü İlişkisi

 • Fakirlik Paradoksu 

 • Katma Değer- Fiyat İlişkisi ve Parayı Doğru Harcama

 • Paranın Sınırı!

 • Para ve Zihinsel Manipülasyon 

© Copyright
bottom of page