top of page

Ahmet BENDERLİOĞLU

Pencere üzerinde Bitkiler

Genel İşletme ve Pazarlama; Pazarlamada İnnovasyon, Bütünleşik Pazarlama İletişimi;Yönetim Stratejileri Geliştirme; Satış ve Satış Yönetimi; Bayii ve Kanal Yönetimi;Liderlik Becerileri Geliştirme Etkin Ekip Yönetimi; Takım Yaratmak; Takımdaşlık, Kurumdaşlık; Reklâmcılık ve Tanıtım; Halkla İlişkiler Stratejileri; İletişim İlkeleri ve Stratejileri Geliştirme konularında uzmanlaşmıştır.


30 yılı aşkın bir süredir; “Uluslararası Eğitim, Özel Eğitim Programları, Geniş Ölçekli Toplantı Organizasyonları, Uluslararası Tanıtım, Ürün/Marka Konumlandırma, Ürün Ulusal/Uluslararası Lansmanı, Uluslararası Şarkı, Karikatür ve Güzellik Yarışmaları”…gibi farklı alanlarda deneyim sahibidir.


Promosyon Müdürlüğü, Pazarlama ve Reklâm Müdürlüğü, Tanıtım Direktörlüğü, Kurumsal İletişim Direktörlüğü, İletişim Danışmanlığı gibi farklı görevlerde ve kurumlarda çalışmasından dolayı Türk tüketici alışkanlıkları ve medyası hakkında geniş bilgi birikimi sahibidir.


Ayrıca, T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu için “Türkiye’de Televizyon ve Aile” gibi başarılı araştırma projeleri hazırlamış olup, başkaca proje konuları da; Fizibilite Analizleri ve Pazarlama Stratejilerini Geliştirme, Kültürel Alanların Pazar Araştırmaları, Kurumsal İletişim ve Uluslararası Eğitim Kurumları’nı kapsamaktadır.


Danışmanlık ve Eğitim Verdiği Alanlardan bazıları:

Zor Zamanlarda Kendini ve Ekibini Motive Etmek ve Yönetmek

Liderlik Becerileri Geliştirmek

Etkin Yöneticilik, Beceri Rehperliği ve Koçluk

Performans Gelişimi

Pazarlama Yönetimi, Stratejik Pazarlama Yönetimi ;Satış Yönetimi

Satış Becerileri Geliştirme

Yeni Müşteri Kazanımı

Lead Yönetimi

İletişim Becerilerini Geliştirme

Medya İlişkileri Yönetimi

Müşteri İlişkileri Yönetimi(Süreç ve Deneyim Yönetimi)

İkna ve Çatışma Yönetimi

İnovasyon,Pazarlamada İnovasyon:”Sonsuza Kadar Kapalı Gişe Oynayın”

Etkili Takımlar Kurmak ve Yönetmek

Enerji ve Zaman Yönetimi

© Copyright
bottom of page