top of page

Hayri ÖGELMAN

Pencere üzerinde Bitkiler

1971 yılında İstanbul’da doğan Hayri Ögelman, Avusturya Lisesi’ni ve sonrasında, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirmiştir.  Hayri Ögelman, lisans eğitiminden sonra, Johns Hopkins University’de tarih dalında, burslu olarak, yüksek lisans yapmıştır.

Hayri Ögelman, 2001 yılından itibaren önce stajyer avukat, 2002’den beri ise, İstanbul Barosu’na kayıtlı bir avukat olarak Türkiye’nin önde gelen hukuk bürolarında çalışmıştır.  Onsekiz yıldan fazla bir mesleki tecrübesi olan Hayri Ögelman, 2014 yılında arabuluculuk eğitimini tamamlamıştır.

Hayri Ögelman, başta birleşmeler ve devralmalar (M&A) olmak üzere, ticaret ve şirketler hukuku, sözleşmeler hukuku, çevre hukuku, hukuki uyum (regulatory compliance), tahkim, proje finansmanı, gayrimenkul ve imar hukuku, enerji ve maden hukuku, kamu ihlale hukuku ve özelleştirme gibi konularda geniş tecrübeye sahiptir.  Hayri Ögelman, önde gelen yerli ve yabancı ticari kuruluşlara ve sanayi kuruluşlarına hukuki danışmanlık hizmeti vermiş olup, bunlar arasında; perakende, taşımacılık, turizm ve konaklama, enerji, limancılık, gıda ve içecek, enerji ve madencilik ve bilişim gibi sektörlerde faaliyet gösteren tanınmış yerli ve yabancı firmalar bulunmaktadır.

İyi derecede İngilizce ve Almanca bilen Hayri Ögelman, “Uygulamada Birleşme ve Devralmalar” isimli bir kitaba katkıda bulunmuştur.

YAPILAN BAŞLICA İŞLER VE ÇALIŞILAN PROJELER LİSTESİ

 

Sözleşmeler Hukuku, Şirketler Hukuku, Ticaret Hukuku, Şirket Yeniden Yapılandırılmaları ve Proje Finansmanı:

 • Tanınmış bir Türk inşaat şirketine, birleşmeler ve devralmalara ilişkin sözleşmeler, şirket yeniden yapılandırılmasına ilişkin sözleşmeler ve söz konusu şirketin yurtdışındaki iştiraklerine ilişkin olan sözleşmeler dahil olmak üzere, muhtelif konularda Türkçe ve yabancı dilde sözleşmelerin hazırlanması ve gözden geçirilmesi hususunda hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi.

 • Önce gelen bir global turizm (otelcilik) şirketine Türkiye’deki iştiraklerinin yeniden yapılandırılması hususunda hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi ve söz konusu şirket için Türkçe ve yabancı dilde muhtelif sözleşmeler hazırlanması ve gözden geçirilmesi.

 • Tanınmış bir çokuluslu kimya şirketine, Türkiye’deki iştiraklerinin yeniden yapılandırılmaları ve sözleşmeler hazırlanması ve gözden geçirilmesi hususunda hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi.

 • Çokuluslu bir turizm (otelcilik) şirketinin Türkiye’deki iştirakine, muhtelif sözleşmeler hazırlanması ve gözden geçirilmesi hususunda hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi.

 • Global bir lastik üretim şirketine sözleşmelerin gözden geçirilmesi hususunda hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi.

 • Çok sayıda yerli ve yabancı müvekkil için muhtelif konulara ilişkin sözleşmeler hazırlanması ve gözden geçirilmesi.

 • Bir Türk bankasına, muhtelif projelere ilişkin proje finansmanı sözleşmelerinin hazırlanması ve gözden geçirilmesi hususunda hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi.

 • Muhtelif sektörlerde faaliyet gösteren birçok yerli, yabancı sermayeli ve yabancı şirkete, ticaret hukukuna, şirketler hukukuna ve sözleşmeler hukukuna ilişkin çok çeşitli konularda hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi.

 

Tahkim:

 • Yurtdışında iş yapan bir Türk inşaat şirketine, bir yabancı devlete karşı açmış olduğu, ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes / Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü İçin Uluslararası Merkez) nezdindeki tahkim davası/yargılaması hususunda hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi.

 • Bir yabancı rüzgar enerjisi şirketine, ICC (International Chamber of Commerce / Milletlerarası Ticaret Odası) nezdindeki tahkim davası/yargılaması hususunda hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi.

 • Gıda üreticisi bir Alman şirketine, ICC tahkim davası/yargılaması hususunda hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi.

 • Bir Türk maden şirketi dahil olmak üzere, çeşitli Türk ve yabancı müvekkillere, ICC tahkim davaları/yargılamaları hususunda hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi.

 • Bir Türk spor menajerliği şirketine, BAT (Basketball Arbitral Tribunal / Basketbol Tahkim Mahkemesi) nezdindeki birden çok tahkim davası/yargılaması hususunda hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi.

 

Enerji Hukuku, Hukuki Uyum ve Özelleştirme:

 • Tanınmış bir yabancı bir enerji şirketine, tanınmış bir Türk enerji şirketiyle kurmuş olduğu ortak girişimden kaynaklanan elektrik piyasası lisansları hususunda hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi.

 • Yabancı bir enerji şirketine, bir Türk enerji şirketinin satın alınması esnasında enerji hukuku hususunda hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi.

 • Muhtelif elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi esnasında, ilgili devlet kurumuna, enerji hukuku hususunda hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi.

 • Tanınmış bir Amerikan teknoloji şirketine, çevre hukukuna ilişkin muhtelif hukuki uyum ve Avrupa Birliği çevre hukukuyla Türk hukuku arasında uyum sağlanması hususunda hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi.

 • Yabancı bir ilaç şirketine, ilaçların lisanslanmasından kaynaklanan muhtelif konularda hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi.

 • Tanınmış bir Alman teknoloji ve sanayi şirketine, Türk kamu ihale hukuku ve ceza hukukuna uyum (beyaz yaka suçları) hususunda hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi.

 • Tanınmış bir çokuluslu şirkete, Türk kamu ihale hukuku ve ceza hukukuna uyum (beyaz yaka suçları) hususunda hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi.

 • Tanınmış bir çokuluslu sigara şirketine, yürütülen bir özelleştirme sürecinde, Türk tütün mevzuatına uyum hususunda hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi.

 • Türkiye’nin en önemli ticari yük ve yolcu limanlarının özelleştirilmesi sürecinde, ilgili devlet kurumuna, hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi.

 • Tanınmış bir yerel denizyoluyla taşımacılık şirketinin özelleştirilmesi sürecinde ilgili kamu kurumuna, hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi.

 • Tanınmış bir Türk sanayi şirketine, Türkiye’nin başta gelen yerli petrokimya sanayi şirketlerinden birinin özelleştirmesi hususunda hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi.

 • Önde gelen bir yerli tekstil şirketinin özeleştirilmesi sürecinde, ilgili devlet kurumuna, hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi.

 • Yabancı bir gıda şirketine, Türk şeker sanayi özelleştirmesi sürecinde hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi.

 

Sermaye Piyasası Hukuku:

 • Çeşitli sektörlerdeki önde gelen Türk ticaret ve sanayi şirketlerine, bağımsız hukukçu raporları hazırlanması dahil olmak üzere, fakat bununla sınırlı olmaksızın, halka arz ve Borsa İstanbul’a kotasyonla ilgili çeşitli hukuki konularda hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi.

 

Birleşmeler ve Devralmalar ve Diğer Muhtelif Konular:

 • Finans, madencilik, ulaştırma (limancılık ve havacılık), perakende, inşaat, gıda ve içecek, lojistik ve taşımacılık, eğlence (sinema), turizm (konaklama/otelcilik), çimento, otomotiv, spor (otomobil yarışı), gayrimenkul (alışveriş merkezi) yönetimi sektörleri dahil olmak üzere, fakat bu sayılan sektörlerle sınırlı olmaksızın, birçok değişik alanda faaliyet gösteren şirketlere ilişkin satın alma/devralma ve birleşme işlemlerinde, önde gelen Türk ve yabancı şirketlere, hukuki inceleme (due diligence) raporları ve birleşme ve devralma sözleşmeleri hazırlanması başta olmak üzere, çeşitli konularda hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi.

© Copyright
bottom of page