top of page

Üst Yönetime Özel - C Level Liderlik Teknikleri

1 Gün

Güven BAKIRTAŞ

Amaç:


Liderlik yaklaşımlarına dair yazılan yüzlerce kitap, devam eden konferanslar, konuyla ilgili/ilgisiz uzman görüşleri tek bir noktada birleşiyor: Teori!


Oysa ki liderlik yaşayan ve yaşanan bir süreç. Onu pratik anlamıyla çözmeden, en temel teknikleri öğrenip uygulamadan teorinin hiçbir anlamı kalmıyor.


Üst yönetim bir kurumun değişimini ve ivmesini yönlendirir. Eğer yöneticileriniz “lider” değilse, kurum kısa vadeli planlar ve vizyonun esiri olmuş demektir. Yöneticilerinizi etkin liderler haline getirdiğinizde ise kazanacağınız başarıların sınırı yoktur.


Bu nedenle üst yönetime özel olarak, 6 ana başlıkta gelişimin temel tekniklerini bir günlük eğitimde hap bilgiler olarak veriyoruz. Bu eğitim sayesinde yöneticileriniz liderlik yaklaşımlarını yalnızca öğrenen değil, uygulayan tarafa geçmek için önemli bir avantaj yakalayacak.

İçerik:


1. TUTUM GELİŞTİRME

 • Liderliğin Temeli: Meşruiyet, İlham, Güç ve Koruyuculuk

 • Profesyonel Meraktan Stratejiye: Nasıl Lider Olunur?

 • Liderlikte Proaktivite ve Kontrol Yasaları

 • Lider Vizyonu ve Değiştiricilik Gücüne Dair Kurallar

2. TEKNİK GELİŞTİRME

Etkin Karar Alma Mantığı

 • Liderin Karar Yolculuğu: Karar Matrisi, Karar Tablosu ve Karar Ağacı Oluşturma

 • Psikolojik Karar Tuzakları ve Kaçınma Yöntemleri

Motivasyonun Kitabı

 • Motive Etmenin Temel İlkeleri

 • Çalışan Kişiliklerinin Analizi

 • Tutum Değiştirme ve Koçluk Modeli

Otoritenin Kitabı

 • Otorite Ağacı ve Stratejisi Oluşturmak

 • U.Y.D.U. B.E.K.Ç.İ.S.İ Yöntemiyle Otorite Kurgulamak

Analitik Düşünce ve Stratejinin Kitabı

 • Temel Analiz ve Nedenleme Yöntemleri: Kök Analizi, Şema Analizi, Balık Kılçığı ve Pareto Prensibi

 • Doğru Hedefleme ve Planlama

 • Strateji Oluşturma Sihirbazı

Krizin Kitabı

 • Kriz Engelleme, Oluşan Krizi Yorumlama Teknikleri

 • Krizi Bertaraf Etmek İçin Temel Teknik Yaklaşım

Kapanış

© Copyright
bottom of page