Yönetimde FORMalite & İNFORMalite

1

Eğitmen: Almila DALKILIÇ

Eğitimin Amacı:


‘ Çinliler neden bütün öğretmenlerini bir süre tarlalarda çalıştırır ?’


Bir Kurumda sadece formal organizasyonlar değil, informal oluşumlar da mümkündür. Yönetimde formal güç ne kadar baskın olursa olsun, ortaya çıkan informal gücün varlığı da iş süreçlerini etkiler. İnformalitenin doğru şekilde kullanılması çok önemlidir.


Organizasyonlar geliştikçe Kurumun farklılaşma modeli birlikte geliştiğinden, informaliteyi kurum amacına yönelik kullanmak gerekir. Aksi takdirde kurum imajı ve gelişimine büyük zarar verebilir. Çalışma gruplarında bulunan yaygın rolleri tanımak ve doğru görevlendirme ile yetkilendirmek Yönetimin en önemli görevlerinden biridir.

Eğitim İçeriği:

 • Yönetimde hangisi ? Formalite mi İnformalite mi ?

 • Kişisel Tercih Endeksinizin Formal ve İnformal Değerlendirilmesi

 • Formal ve İnformal Yönetim farklılıkları

 • Adaptif Liderlik ile İnformal iletişim bağlantıları

 • İşletmelerde büyük resmi görebilmek, küçük resmi büyütebilmek

 • Formal işler formalite midir ?

 • İnformal ve Formal Liderleri nasıl tanırsınız ?

 • İnformal Liderliğin rolleri

 • Formal ve İnformal gruplar arası uyum sağlama

 • Bir Yönetici astlarını nasıl kollar?

 • Çatışma Yönetim Stratejileri

 • Sembolik ve Omnipotent Yönetim tarzları

 • Formal yapılar, İnformal yapılarda güç kaynakları ve dezavantajları

 • İşletme Körlüğü çözümünde kanıksanan çözümlerin değişimi

 • İnformal Liderlerden başarılı sonuçlar

 • Kendi boşluğunuzu , kendiniz en son ne zaman doldurdunuz ?

 • Çalışanlarınız sizin için ne söyler? Siz kendinizi nasıl tanımlarsınız ?

 • Abilene Paradoksundan kurtulmanın önemi

 • Silo Sendromu ile İnformal ilişkisi

 • İnformal Organizasyonların Kuruma yararları ve zararları

 • İnformal yönetimi etkileyen güç kaynakları

 • İnformal ve Formal Rol sınırlandırması

 • Çalışma gruplarındaki yaygın rollerinin doğru tanımlanması

- Görev odaklı

- İnsan odaklı

- Teknik odaklı

- İzoleler

- Düzenliler

- Ayrılıkçılar

- İlkeciler

- Stabiller

- Kozmopolitler

- Yereller

- Yükselenler

- Gerileyenler

- Kırmızı bayraklar

- Hayırcılar

- Evetçiler

vb…

© Copyright