top of page

Kurumsal Depresyon

1 Gün

Eğitmen: Almila DALKILIÇ

Amaç:


‘’Depresyon çoğunlukla coşkusuz bir kızgınlıktan ibarettir.’’ Steven Wright


Yöneticiler, günlük yarım kalan işlerle normalden fazla ilgilenmeye başladıklarında iş bitirme kapasitesindeki düşüşü fark edemezler. Bunun trajik bir sonucu olarak, tıpkı asla batmaz denilen Titanic’in çarptığı buzdağı gibi belki bir anda değil ama kısa bir süre içinde beklenmeyen sonuçlar çıkabilir ve kurumunuzda oluşan çatlaklardan sorunlar dolmaya başlar. Siz her şeyi fark ettiğinizde ise artık çok geçtir.


Kurumun vizyonunu derinden etkileyen Kurumsal Depresyon olgusu çalışanlar arasında ‘İşletme Körlüğü’ şeklinde ortaya çıkar. Sorunu önceden tespit edip üstünü örtmemek, çözümü ertelememek adına; çalışanların kurumsal depresyon etkileri ile mücadele edilmelidir.

İçerik:


-Titanic neden battı? Neler yapılabilirdi? Neden yapılamadı?

-Değerler Kutup Yıldızınızdır

-Geri bildirimlerin önemi

-Görünen tehlikeler en tehlikesiz olanlardır, görünmeyen tehlikelere acil alınması gereken önlemler

-Bir Kurum sadece vitrinden ibaret olmamalıdır

-Bir Kurumun performans kapasitesi hangi etkenlere bağlıdır?

-Kurum içinde formal ve informal iletişim

-Ortalıkta dolaşmaması gereken pek çok gerçek var mıdır?

-Zamanını ve Stresini yöneten kendini yönetir

-Yöneticiler öngörü yeteneklerini nasıl geliştirebilirler?

-Çalışanları Kurum başarılarına ortak etmek

-Gruplaşma, aile yönetimi, bezginlik, hoşnutsuzluk, inisiyatif kullanamama, sıradanlığa sarılma, bitmeyen şikayetler, risk alma eksikliği, kurumsal aidiyet eksikliği konularında neler yapılması gerekir?

-Kurumsal Depresyon nedir ve nasıl ortaya çıkar?

-Kurumsal Depresyonda Yöneticinin acil eylem planı nasıl olmalıdır?

-Fark edilebilen ve fark edilemeyen depresyon tipleri

-Kişisel Depresyonun Kurumsal Depresyona olan etkileri

-Kişilik yapılarına göre performans beklentisi

-Kişilik yapılarına göre iş yaptırabilme becerisi ’Execution’

-Gruba ait olma isteğinin kontrolü

-Olası krizlere önlem reçeteleri

-Yöneticilerin beklentileri depresyona sokar mı?

-Yöneticilerin Kurumsal Depresyon çözümü için hazırlamaları gereken Takım Çantası

-Bir ast üstünden ne bekler?

-Çalışanlar bir durumu ne zaman sorun olarak görürler?

-Yükümlülük, Sorumluluktan ağır bastığında başlayan limon modeli

-İş ortamında farklılık yaratmak

-Duygusal dayanıklılığı arttırmak

-Depresyon dereceleri ile Performans dereceleri karşılaştırması

-Çalışanlarda tükenme sinyallerini doğru anlamak

-Yaratıcı düşünme becerilerine yönelme metotları

-Motivasyon için uygulanması gereken basit teşvik ve modeller

-Zorlanmaya ne kadar yatkınsınız ‘Psikolojik Test’

© Copyright
bottom of page