top of page

Liderlik ve Koçluk Teknikleri Eğitimi (3 Gün)

3 Gün

Eğitmen: Kerem ŞENOĞLU

Proaktif seçimlerle piyasanın değişen ihtiyaçlarının ötesine geçen, kriz dönemlerindeki tehditleri fırsata dönüştüren, “Öğrenen Organizasyon” yapısını kurumlara kazandırmak.

1. Gün

+ Yönetim kavramının tarih içindeki değişimi

+ Management 4.0 olgusu - Yönetişim tanımı

+ Yönetici neler yapar ?

+ MAM (Mertebe - Analiz - Muhakeme) tekniği

+ Yönetimde 'Beş Boşluk' tekniği

+ Öğrenen organizasyon

+ Stratejik Planlama yaklaşımından Stratejik yönetime

+ Ekip kavramı

+ Ekiplerin sosyo-dinamikleri

+ Ekip yönetim çarkı

+ Çeşitli egzersizler ve grup çalışmaları


2. Gün

+ Yönetici ve Liderlik rolleri

+ Lİder - Yönetici farkı

+ Liderlik kuramları

+ Genetik yaklaşım

+ Özellikler yaklaşımı

+ Davranışsal liderlik

+ Güç ve etki yaklaşımı

+ Liderin otoritesi ve ekibin özgürlüğü ilişkisi

+ Durumsal liderlik

+ AHOD (Astın Hazır Olma Düzeyi) tanımı

+ T1 - Yönlendiren liderlik

+ T2 - Koç liderlik

+ T3 - Destekleyen liderlik

+ T4 - Delege eden liderlik

+ Delegasyon tanım ve teknikleri

+ Çeşitli egzersizler ve grup çalışmaları


3. Gün

+ Motivasyon tanımı

+ Hijyen faktörler

+ Motivasyonel faktörler

+ Motivasyonel liderlik

+ Yetkilendirme teknikleri

+ Geri bildirim tanımı

+ Geri bildirim teknikleri

+ 'Karar verdim' görüşmesi

+ 'Ne önerirsin' görüşmesi

+ Koç'luk tanımı

+ Koç'luk tarzları

+ Yönlendirici koçluk

+ Destekleyici koçluk

+ Koç'lukta engeller

+ Koç'luk aşamaları

+ Görüşmeye hazırlık

+ Görüşmeyi yürütme

+ Takip

+ Soru sorma teknikleri

+ Çeşitli egzersizler ve grup çalışmaları

© Copyright
bottom of page