top of page

Mavi Yaka Ekip Yönetimi (Gri Yaka’nın Eğitimi)

1 Gün

Yrd. Doç. Dr. Umut H. İNAN

Amaç:

 • Görev tanımları doğrultusunda kurumsal yapı içinde kendilerinden beklenenleri ve yapmaları gerekenleri, yönetsel açıdan dikkat etmeleri gereken noktaları tam olarak algılayacaklardır.

 • Yönettikleri mavi yakalı çalışanlarla etkin iletişim kurmak, iletişim güçlüklerini aşarak sağlıklı bir ekip oluşturmak konusunda neler yapılması gerektiğini tartışacaklar,

 • Sorumlu oldukları ekip içerisinde nasıl bilgi aktaracaklarını ve ekibi daha iyi nasıl yönetebileceklerini öğrenecekler.

 • Takım arkadaşlarının motivasyon problemlerini izleyip anlayarak nasıl yönetecekleri ve çözüme katkı sağlayacaklarını uygulamalar ile öğrenecekler.

 • Delegasyon, karar alma, sonuç ve süreç odaklılık, aidiyet ve biz bilinci gibi noktalarda bilgi sahibi olacak ve uygulamalar ile kendilerini geliştirecekler.

 • Mavi yakalı çalışanların dinleme, anlama, algılama gibi sorunlarını anlayarak, bu gruplara uygun üslup ve içerikte anlatım şekli geliştirerek hayata geçirmeyi ve ilişki yönetimini öğrenecekler,

 • Beden dilinin doğru kullanımı, vurgu, disiplin ve kontrol mekanizmaları ile hem yaşanan iletişim sorunlarını hem de verilen yönetim mesajlarını doğru aktaracakları yöntemler geliştirilecektir.

 • Konumsal ve Kişisel Güç arasındaki farkları, ekip içi güç ve güven ilişkisinin aidiyet ve biz bilincine yansımalarını öğrenerek, disiplin, ödül ve ceza dengesinin nasıl kurgulanacağını öğrenecekler.

İçerik:


ETKİN İLETİŞİM BOYUTU

 • İletişim Engelleri

 • Yazılı, Sözlü Ve Yüz Yüze Iletişim

 • Geri Besleme

 • Sürdürülebilirlik

EKİP UYUMU VE TAKIM OLMAK İÇİN GEREKLİLİKLER

 • Ortak Dil Oluşturmak

 • Algıda Farklılıklar Ve Esneklik

 • Hizmet Yaklaşımı

 • Yönlendirici Ve Eğitici Olmak

 • Problem Çözücü Olmak

 • Çalışan Ile Yönetici Arasındaki Güven Ilişkisi

 • Biz Bilinci Ve Aidiyetin Önemi

 • Tutarlılık Ve Süreklilik

 • Sakinlik; Soğukkanlı Yaklaşım

 • İç Müşterilerle (Çalışanlar Ve Diğer Birimler) Ilişkilerinin Önemi

 • Algılama Farklılıkları Ve Giderilme Yolları

İFADE YÖNETİMİ

 • Sesler, Sözcükler, Ifadeler, Tonlama Ve Vurgu Gibi Öğelerin Doğru Kullanımı

 • Duruş, Oturuş, Çalışma Ve Toplantı Düzenleri,

 • Jestler, Mimikler Ve Diğer Sözsüz Iletişim Ipuçları

İLİŞKİ YÖNETİMİ

 • Anlama Ve Dinleme Becerilerinin Geliştirilmesi

 • Kişisel Farklılıkların Ölçümü Ve Davranış Modellerini Tanıma,

 • Yöneticinin Davranış Modelinin Etkisi, Empatik Iletişim

 • Mavi Yakalı Çalışanın Davranış Modelini Tanıma,

 • Çalışanın Davranış Modeline Göre Istenilen Verimin Alınabilmesi Için Kullanılabilecek Yöntemler

© Copyright
bottom of page