top of page

Performans Yönetimi Ve Koçluk Diyaloğu Becerileri

1 Gün

Ahmet Benderlioğlu

Eğitimin Amacı:


Üst düzey yöneticilerin / Yöneticilerin kendilerine birebir rapor eden, altlarındaki çalışanlarının performanslarını yönetmek ve iyileştirmek. Böylelikle, şirketin daha karlı ve verimli bir duruma gelmesini sağlamak. Bunu da ‘Koçluk Diyaloğu ’yöntemini hayata geçirerek sürekli kılmak ve sürdürülebilir gelişim sağlamak.

Katılımcı Profili;


Tüm Üst Düzet Yöneticiler (örnek: CEO, GM, vd

Kendilerine bağlı ekipleri / çalışanları olan tüm orta düzey yöneticiler


İçerik:

  • Performans planlama

  • Smart ilkesine göre hedef verme

  • Koçluk Diyaloğu yöntemini yürütmek

  • Performans izleme

  • Direktörler, Takım Liderleri, Müdürler, vd.

  • Performans geri-bildirimi

  • Performans planlama


Yöntem:


Eğitim ve Danışmanlığın toplam süresi net 6 saattir. Tercihen bunun 2 saati birebir, yüz yüze görüşme ile kalan 4 saati de online görüşme ile (çeşitli platformlardan) ; karşılıklı mutabakat ile istenilen saat ve mekanlarda gerçekleşecektir. Yöntem 1 e 1 olduğu için Yöneticinin istek ve öncelikleri göz önüne alınacaktır.Koçluk Diyaloğu yapısı:


Belirli bir yapısı olan, özel iletişim becerileri gerektiren; başlangıçta Yönetici “Koç”  ile Çalışanı arasında aynı ya da farklı bakış açıları içerebilen ama sonunda mutlaka ortak karara varılmış eylem planlarına sahip; çalışanın yetkinliklerini artırmayı ve profesyonel gelişimini amaçlayan; yönetici ile ona bağlı çalışanları arasında yapılan  periyodik görüşmelerdir.

© Copyright
bottom of page