top of page

YÖNETİME MAKRO BAKIŞ

1 Gün

Eğitmen: Kerem ŞENOĞLU

KAZANIM :


Proaktif seçimlerle piyasanın değişen ihtiyaçlarının ötesine geçen, kriz dönemlerindeki tehditleri fırsata dönüştüren, “Öğrenen Organizasyon” yapısını kurumlara kazandırmak.

Katılımcı Profili;

 • Genel müdürler

 • Genel müdür sorumluluklarını üstlenmiş olan, yönetim kurulu başkanı veya murahhas üyeler

 • Fiilen genel müdürlük işleri yapan iş sahipleri, girişimci ve yatırımcılar

 • Genel müdür unvanı da taşıyabilen icra kurulu başkan ve üyeleri

 • Geçmişte genel müdürlük yapmış olan şirket danışmanları

 • Genel müdür adayları, genel müdür yardımcıları için tasarlanmıştır.

İÇERİK :

 • Yönetim ve liderlik rolleri

 • Lider – Yönetici farkı

 • Liderlik kuramları

 • Değişim yönetimi

 • Öğrenen organizasyon

 • Makro düşünce ilkeleri

 • Öz-Ego ilişkisi

 • Liderliğe sosyolojik bakış

 • Durumsal liderlik

 • Astın hazır olma düzeyi

 • Motivasyonel ihtiyaçlar

 • Delegasyon teknikleri

 • Zeka türleri

 • Krizde sörf yapmak

 • Grup çalışmaları ve workshoplar

© Copyright
bottom of page