top of page

Yalın Fabrika

2 Gün

Yrd. Doç. Dr. Umut H. İNAN

Yalın Üretim Araçları Eğitimi, temel yapısıyla değer katmayan olguların minimize edilmesini amaçlar. Bu doğrultuda kullanılan tüm araçlar kayıpların ortadan kaldırılması yada azaltılmasını için kullanılır. Eldeki olanakların üretken kullanımına yönelik yaklaşım, teknik ve uygulamalar içerir. Yalın bir organizasyonda faaliyetler işlerin akışına göre düzenlenmiştir. Müşteri beklentilerini karşılayan ürünler en kısa sürede en düşük kayıpla üretim sisteminden geçerler. Düzenlemelerin ek yatırım gerektirmeden yapılması hedeflendiğinden, kalite ve hızdaki artış, doğrudan maliyet düşüşüne neden olur. Yalın tekniklerin tamamı, atölye içinde yapılan, uygulamaya yönelik çalışmalardır.


Yalın düşüncede israf, ürün veya hizmetin kullanıcısına herhangi bir fayda sunmayan, müşterinin fazladan bedel ödemeyi kabul etmeyeceği her şeydir. Bu nedenle, her türlü israfın (stoklar, beklemeler, gereksiz işler, hatalar, aşırı üretim,….vb.) yok edilmesi gerekir. Yalın düşünce uygulamalarıyla sistemdeki israflar sürekli olarak azaltılıp, kaynaklar daha fazla değer yaratmaya yönlendirildiğinden, sadece maliyetler düşmez, müşteriler kendilerine daha uygun, daha kaliteli, daha ucuz ürün ve hizmetleri temin edebileceğinden müşteri memnuniyeti artar, piyasa koşullarına uyum esnekliği sağlanır, firmaların kârlılığı ve rekabet gücü artar.


Bu eğitimde amaç Yalın Üretim Tekniklerini süreçlerinde uygulayacak ve sürdürülebilirliğini sağlayacak uzmanlar yetiştirmektir.

Katılımcı Profili: İyileştirme çalışmanlarını yöneten çalışanlar (Üst ve orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar)

İçerik;

 • Yalın Kavramı

 • Neden Yalın Üretim?

 • Geleneksel Üretim Yöntemleri ile Yalın Üretim Modelinin Kıyalanması

 • Yalın Üretim Hedefleri

 • İsraf’ın Tanımı

 • 7 Temel İsraf’ın tanımı ve örnekler ile açıklanması

 • Yalın Üretimin Felsefesi ve Yalın Presipleri

 • Yalın Üretim Araçları (Yalın Evi)

 • Proseslerde stabilizasyonun sağlanması

 • Standarlaştırma (Süreç Yaklaşımı)

 • 5S İş Yeri Organizasyonu

 • Değer Akış Haritalama (VSM)

 • Tam Zamanlı Üretim (JIT)

 • SMED

 • Jidouka

 • Poka-Yoke

 • Heijunka, Tek Parça Akışı,

 • Kanban – Çekme Sistemiı

 • Toplam Verimli Bakım (TPM)

 • Andon Sistemleri

 • Yalın Üretim ve 6 Sigma İlişkisi

© Copyright
bottom of page